Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Αόρατη Αυτοκρατορία -νέα παγκόσμια τάξηΠηγή

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - CHEMTRAILS (ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ)

Πηγή

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στις ΗΠΑ άρχισαν έρευνες και μελέτες σχετικά με
την προσέγγιση υπνωτισμού.
Αρχικά στόχος των προσεγγίσεων του υπνωτισμού ήταν η καθοδήγηση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και αργότερα εφαρμόσθηκε και στον διαφημιστικό τομέα η καθοδήγηση
της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών ήταν η
ανακάλυψη κάποιων μεθόδων που οδηγούν τον καταναλωτή σε κατάσταση υπνωτισμού.
Η προσέγγιση του υπνωτισμού ορίζει ότι το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να:
α. Πραγματοποιεί επαγωγή του καταναλωτή σε κατάσταση υπνωτισμού μόλις
αντικρίζει το προϊόν