Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Mια πρώτη νίκη ενάντια στη φθορίωση του νερού?

Tο φθοριούχο νερό πρέπει να θεωρείται φαρμακευτικό σκεύασμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα! Aυτή είναι η απόφαση του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου...
σε μία προσφυγή ορόσημο που αφορούσε την κωδικοποίηση και ρυθμιστικές διατάξεις των «λειτουργικών ποτών» στα κράτη-μέλη της E.Ε. Όμως η απόφαση αυτή έχει και μία εξίσου σοβαρή επίπτωση στο εξαγωγικό εμπόριο κατεργασμένων τροφίμων και ποτών.