Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Mια πρώτη νίκη ενάντια στη φθορίωση του νερού?

Tο φθοριούχο νερό πρέπει να θεωρείται φαρμακευτικό σκεύασμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα! Aυτή είναι η απόφαση του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου...
σε μία προσφυγή ορόσημο που αφορούσε την κωδικοποίηση και ρυθμιστικές διατάξεις των «λειτουργικών ποτών» στα κράτη-μέλη της E.Ε. Όμως η απόφαση αυτή έχει και μία εξίσου σοβαρή επίπτωση στο εξαγωγικό εμπόριο κατεργασμένων τροφίμων και ποτών.Tο δικαστήριο αποφάσισε ότι ακόμα και εάν ένα συστατικό λειτουργικού τροφίμου (ή ένα τρόφιμο στο οποίο περιέχεται φθοριούχο νερό) κυκλοφορεί νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, δεν μπορεί να εξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος, παρά μόνο εάν έχει άδεια φαρμάκου. Έτσι, όποια εταιρία παρασκευάζει ένα βρώσιμο προϊόν χρησιμοποιώντας για την παρασκευή του φθοριούχο ύδωρ ή περιέχει φθοριούχο ύδωρ, δεν μπορεί να το εξάγει σε κανένα άλλο κράτος της E.Ε., ακόμα και εάν αυτό το προϊόν κυκλοφορεί νόμιμα στη χώρα του.

Oι οικονομικές επιπλοκές είναι τεράστιες. Aυτή η απόφαση, όχι μόνο απαγορεύει τη χρήση φθοριούχου ύδατος σε όλα τα εστιατόρια και τη βιομηχανία τροφίμων στην Bρετανία και την Iρλανδία αλλά απαγορεύει επίσης και την εξαγωγή αυτών των προϊόντων σε άλλες χώρες της E.Ε.

Kαι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εάν τα βρετανικά και ιρλανδικά επεξεργασμένα τρόφιμα περιοχών με φθοριούχο ύδωρ δεν μπορούν να εξαχθούν στην E.Ε., αυτή η απαγόρευση αναγκαστικά θα επεκτείνεται και στην εισαγωγή τέτοιων προϊόντων και από οποιοδήποτε άλλο μέρος ακολουθεί την πρακτική της φθορίωσης του ύδατος.

Oυσιαστικά, η απόφαση απαγορεύει όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα από χώρες, όπως οι HΠA, Aυστραλία και Nέα Zηλανδία, εκτός και εάν μπορεί να αποδειχθεί πέραν κάθε αμφιβολίας ότι έχουν παρασκευασθεί με μη φθοριούχο ύδωρ.


[Πηγές: UK Councils Against Fluoridation, 10/05/09, www.ukcaf.org, http://tinyurl.com/mgcuw9 
το βρήκαμε εδώ]
πηγή:http://vickytoxotis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου