Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Καρκίνος τέλος -> Ο Dr. Hammer βγήκε απο τη φυλακή και μιλάει για όλα.

Ο Δρ.Χάμερ μιλάει έξω απο τα δόντια για τη φυλάκιση του και το "λόμπι" της ιατρικής και των φαρμακοβιομηχανιών.

Mind Controlling Celebrities to Mind Control the Masses

Many articles on this site discuss the use of mind control in popular culture, a concept that might be hard for some to believe. Well, the Joes were fighting it back in 1986.

How the Animated Series G.I. Joe Predicted Today’s Illuminati Agenda

G.I. Joe is an iconic cartoon TV show that marked an entire generation of young boys during the 80s. Most fans still recall the main characters and the epic gun fights. But what about the storyline? A look at the TV series in today’s context is quite a strange experience: Many of Cobra’s “far-out” plots are actually happening today. Could G.I. Joe be a case of predictive programming? We will look at some G.I. Joe episodes describing the replacement of the US dollar and the usage of mind control on celebrities and civilians and see how they relate in today’s context.