Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Η γέννηση της Χρυσής Εποχής 2011 – 2040

Ακριβώς με αυτό το πνεύμα ενότητας και συνδημιουργία προς την πορεία αναβάθμισης της ανθρώπινης συνείδησης και ακολούθως του ανθρώπινου πολιτισμού, θα βρεθούμε στις 30 Απριλίου  στο "Ουράνιο Τόξο" στη Θεσσαλονίκη... όχι μόνο για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά στις μέρες μας, ποιές πλανητικές αλλαγές και ανακατατάξεις, αλλά και το ουσιαστικότερο του φαινομένου 2012. Παράλληλα αυτές τις μέρες ετοιμάζω μια πολύ περιεκτική "περίληψη-βιβλίο" (ελπίζω να είναι έτοιμο τη μέρα εκείνη) με τα βασικότερα σημεία, ώστε κατανοώντας ετούτα, να μπορέσουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην κοινή μας πορεία πως τη συνειδητή Συν-δημιουργία της πραγματικότητας μας....

J D Rockefeller

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ δια ανηλίκους! (2)