Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Vaccinations and allergy shots causing allergies to aluminum

(NaturalNews) An allergic reaction to aluminum used to be extraordinarily rare. That's not true any more, however, and researchers have been baffled for an explanation. Now it appears one has been found. It turns out that as the number of vaccinations people are given has increased, so has the incidence of the formerly almost non-existent aluminum allergy.

Στοιχεία σχετικά με τους εμβολιασμούς

Πολλά λέγονται σχετικά με τα εμβόλια. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αμφισβητούν την ανάγκη τους ενώ οι γιατροί, που ενημερώνονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες που τα κατασκευάζουν, τείνουν να έχουν μονόπλευρη ενημέρωση.