Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Το προσχεδιασμένο μέλλον από την "ελίτ"...

Συνεχίζοντας πάνω στο θέμα που αναδείχτηκε όσων αφορά τη μεγάλη σημασία του φετινού καλοκαιριού και τις μεγάλες αναταραχές που περιμένουν την Ευρώπη, θα αναφέρω μια σειρά από σημεία που περιλαμβάνονται και στο βίντεο της προηγούμενης ανάρτησης (Ετοιμάζουν νέο "τελετουργικό" αλά 9/11 στο Βερολίνο?!!!? - Είναι το μέλλον προσχεδιασμένο από την ΝΤ? - Ετοιμάζουν ΦΕΟΥΔΟ-ΕΕ?


911 NY TO 112 BERLIN ( A FALSE FLAG COSMIC CLOCKS STORY ) 2011

Η άνοδος των τροφικών αλλεργιών συνδέεται με του εμβολιασμούς

2011 | Category: Christina England

Over recent weeks the UK newspapers have been full of articles exploring the subject of food allergies and intolerances. Daily Mail’s Fiona MacRae reported that food intolerances may be all in the mind. She says that many people who claim to be intolerant to the milk sugar lactose, are more likely to be stressed, anxious or depressed than intolerant. MacRae continued by adding that as many as 10 million British adults claim to be unable to eat foods ranging from milk to mustard, however, in reality only a mere 2% actually have a problem. She reported that researchers were saying that parents were acting too quickly in deciding that their children had allergies or intolerances when in fact many were perfectly healthy.